ÍV Sparisafn

Síðast uppfært: 03.04.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Sparisafn er traustur kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fjármuni með fjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum og öðrum skráðum skuldabréfum í eitt ár eða lengur. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

Fjárfest er í skuldabréfum og víxlum, útgefnum af eða með ábyrgð íslenska ríkisins, öðrum skráðum skuldabréfum og innlánum fjármálastofnana. Líftími eignasafns sjóðsins er á bilinu 1-5 ár. Stýring sjóðsins tekur að nokkru leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar. Einnig er horft til þróunar á ávöxtunarkröfu á markaði.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Ríkisvíxlar 0-50% 0%
Ríkisbréf 30-90% 61%
Íbúðabréf, spariskírteini, húsbréf og húsnæðisbréf 0-90% 0%
Önnur skráð skuldabréf 0-40% 39%
Innlán 0-20% 0%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Sparisafn 3,2% 3,4% 3,9% 8,0%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Sparisafn 8,0% 3,8% 5,2% 5,8% 4,3%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 829
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson og Ragnar Benediktsson
Stofnár 2011
Umsýsluþóknun á ári 0.8%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 03.04.2020 16.2888
Meðallíftími (ár) 4,3
Verðtr.hlutfall 40,59%
Flökt 1 ár 1,34%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Sparisafni með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Sparisafni.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Sparisafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.