ÍV Eignasafn II

Síðast uppfært: 03.04.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Eignasafni II er góður kostur fyrir þá sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir mikilli eignadreifingu í skuldabréfum og hlutabréfum. Sjóðurinn fjárfestir í innlendum og erlendum eignum og er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast talsvert og því er mikilvægt að ekki sé horft til skamms tíma við mat á árangri.

Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem vilja fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift.

Markmið og fjárfestingarstefna

  • MIKIL EIGNADREIFING
  • INNLEND OG ERLEND SKULDABRÉF OG HLUTABRÉF

Áhersla er lögð á mikla eignadreifingu með fjárfestingu í innlendum og erlendum skuldabréfum og hlutabréfum, auk innlána. Takmarkanir eru vægi hlutabréfa og er það ávallt undir 50% af stærð sjóðsins. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir 20-100% 54%
Skuldabréf - bein eign 0-60% 39%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-80% 0%
Hlutabréf - bein eign 0-50% 5%
Reiðufé   2%
     
Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 20-100% 26%
Önnur skuldabréf 0-50% 35%
Hlutabréf 0-50% 33%
Innlán og reiðufé  

2%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn II -1,5% -2,6% 3,8% 7,3%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Eignasafn II 17,4% -0,8% 5,1% 4,0% 14,9%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 743
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2011
Umsýsluþóknun á ári 0.5%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 03.04.2020 18.8708
Meðallíftími (ár) 2,68
Verðtr.hlutfall 22,48%
Flökt 1 ár 7,46%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni II í gegnum VERÐBRÉFAVEF ÍV eða með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. 

Mögulegt er að fjárfesta reglubundið í sjóðnum með því að gerast áskrifandi.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn II er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu