ÍV Skuldabréfasafn

Síðast uppfært: 29.09.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Skuldabréfasafn er traustur kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fjármuni með fjárfestingu í skuldabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og óskráðum skuldbréfum sbr. fjárfestingarstefnu sjóðsins. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og lögaðilum, s.s. lífeyrissjóðum og fyrirtækjum.

Markmið og fjárfestingarstefna

Fjárfest er í sértryggðum skuldabréfum, skuldabréfum og víxlum, útgefnum af eða með ábyrgð íslenska ríkisins, skuldabréfum sveitarfélaga og LSS, bankavíxlum, fyrirtækjaskuldabréfum og óskráðum skuldabréfum. Líftími eignasafns sjóðsins er á bilinu 4-8 ár. Stýring sjóðsins tekur að nokkru leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar. Einnig er horft til þróunar á ávöxtunarkröfu á markaði.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Ríkistryggð skuldabréf 0-25% 11%
Sértryggð skuldabréf 0-70% 65%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum 0-30% 0%
Skuldabréf útgefin af lánasjóði sveitarfélaga 0-30% 0%
Peningamarkaðsgerningar útgefnir af fjármálafyrirtækjum 0-20% 0%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fyrirtækjum 0-30% 24%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Skuldabréfasafn 9,0% 1,6% 4,9% 9,0%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Skuldabréfasafn 6,4% 4,3% 6,3% 6,3% 5,1%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 3.386
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson og Ragnar Benediktsson
Stofnár 2014
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 1
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 29.09.2020 14.9010
Meðallíftími (ár) 7,86
Verðtr.hlutfall 73,51%
Flökt 1 ár 1,68%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Skuldabréfasafn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. 

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.  

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.