ÍV Skuldabréfasafn

Síðast uppfært: 18.07.2024

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Skuldabréfasafn er traustur kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fjármuni með fjárfestingu í skuldabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og óskráðum skuldbréfum sbr. fjárfestingarstefnu sjóðsins. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og lögaðilum, s.s. lífeyrissjóðum og fyrirtækjum.

Markmið og fjárfestingarstefna

Fjárfest er í sértryggðum skuldabréfum, skuldabréfum og víxlum, útgefnum af eða með ábyrgð íslenska ríkisins, skuldabréfum sveitarfélaga og LSS, bankavíxlum, fyrirtækjaskuldabréfum og óskráðum skuldabréfum. Líftími eignasafns sjóðsins er á bilinu 4-8 ár. Stýring sjóðsins tekur að nokkru leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar. Einnig er horft til þróunar á ávöxtunarkröfu á markaði.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarstefna Stefna Eign
Ríkistryggð skuldabréf 0-25% 11%
Sértryggð skuldabréf 0-70% 65%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum 0-30% 0%
Skuldabréf útgefin af lánasjóði sveitarfélaga 0-30% 0%
Peningamarkaðsgerningar útgefnir af fjármálafyrirtækjum 0-20% 0%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fyrirtækjum 0-30% 24%
Óskráð bréf 0-10%  
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Skuldabréfasafn 3,5% 1,5% 3,0% 4,2%
Verðbreyting ára 2023 2022 2021 2020 2019
ÍV Skuldabréfasafn 1,2% -1,5% 5,7% 7,0% 6,4%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 1.747,1
Sjóðstjóri Halldór Andersen og Þorsteinn Ágúst Jónsson
Stofnár 2014
Umsýsluþóknun á ári 1%
Árangursþóknun Á ekki við
Árangursviðmið Á ekki við
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 1
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 18.07.2024 15.9700
Meðallíftími (ár) 7,4
Verðtr.hlutfall 57,56%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Skuldabréfasafn hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenning skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins og Íslensk verðbréf hf. eru vörsluaðili sjóðsins skv. ákæðum sömu löggjafar

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.