ÍV Hlutabréfavísitölusjóður

Síðast uppfært: 22.07.2021

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma þar sem gengi sjóðsins sveiflast í takt við breytingar á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og innlánum fjármálafyrirtækja. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í innlendum hlutabréfum í samræmi við ÍV Hlutabréfavísitölu.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Hlutabréf skráð á Nasdaq OMX á Íslandi 70-100% 100%
Innlán 0-30% 0%
Reiðufé   0%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður 23,1% 5,8% 19,9% 59,1%
Verðbreyting ára 2020 2019 2018 2017 2016
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður 28,0% 18,1% -6,0% 0,4% 2,3%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 1.102
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2012
Umsýsluþóknun á ári 0.008%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 1%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 22.07.2021 36.7234
Flökt 1 ár 9,03%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.  

Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV 

1: Verðbréfavefur ÍV 

2: iv@iv.is

3: 460-4700

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. 

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.  

Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.