Um ÍV sjóði

ÍV sjóðir hf. eru sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Félagið starfar á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og laga um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011. Félagið hefur hlotið starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem rekstrarfélag verðbréfasjóða.

ÍV sjóðir hf. var stofnað árið 2001.  Félagið starfrækir 13 virka verðbréfa- og fjárfestingarsjóði og einn fagfjárfestasjóð.

Félagið er dótturfélag Íslenskra verðbréfa hf. sem eiga 99,75% hlutafjár. Þrátt fyrir það eru ÍV sjóðir hf. óháðir móðurfélaginu og eru allir stjórnarmenn félagsins ótengdir Íslenskum verðbréfum hf. Íslensk verðbréf hf. annast þó ýmis verkefni fyrir rekstrarfélagið, s.s. samskipti við viðskiptavini, vörslu fjármálagerninga, bókhald og bakvinnslu, á grundvelli útvistunarsamninga.