ÍV Ríkisskuldabréfasjóður

Síðast uppfært: 03.04.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður er traustur kostur fyrir þá sem vilja spara til lengri tíma. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum en þar sem gengi hans getur sveiflast töluvert er mælst til þess að fjárfestingar í sjóðnum séu til 2ja ára eða lengur.

Markmið og fjárfestingarstefna

Einungis er fjárfest í markaðsverðbréfum með ríkisábyrgð og er meðallíftími fjárfestinga sjóðsins á bilinu 6-12 ár. Stýring sjóðsins tekur að töluverðu leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

FjárfestingarstefnaStefnaEign
Ríkistryggð verðbréf 100% 97%
Reiðufé   3%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 5,2% 5,7% 4,4% 11,6%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 9,9% 4,3% 8,3% 4,3% 7,4%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 2.947
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson og Ragnar Benediktsson
Stofnár 2002
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 2 viðskiptadagar (T+2)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 03.04.2020 4.8040
Meðallíftími (ár) 7,13
Verðtr.hlutfall 32,10%
Flökt 1 ár 2,79%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Ríkisskuldabréfasjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Ríkisskuldabréfasjóði.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði e ða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.