ÍV Eignasafn III

Síðast uppfært: 03.04.2020

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Fjárfesting í ÍV Eignasafni III hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir mikilli eignadreifingu og erlendri áherslu í fjárfestingum.  Sjóðnum er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og því er mikilvægt að ekki sé horft til mjög skamms tíma við mat á árangri.

Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift

Markmið og fjárfestingarstefna

  • MIKIL EIGNADREIFING 
  • INNLEND OG ERLEND SKULDABRÉF OG HLUTABRÉF
  • ERLEND ÁHERSLA

Meirihluti fjárfestinga sjóðsins er ávallt í erlendum eignum. Sjóðurinn ávaxtar fjármuni með fjárfestingu í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarheimildir (samandregnar)

Erlend fjárfesting 60%-100%  Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-60% 39%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-60% 25%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-50% 0%
     
Innlend fjárfesting 0%-40% Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-40% 22%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-20% 8%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-40% 0%
     
Lágmarksfjárfesting í skuldabréfum 20% 70%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn III -13,2% -14,7% -7,7% -3,0%
Verðbreyting ára 2019 2018 2017 2016 2015
ÍV Eignasafn III 18,9% 0,9% -1,3%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 254
Sjóðstjóri Ragnar Benediktsson
Stofnár 2016
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf.
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf.

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 03.04.2020 10.2656
Meðallíftími (ár) 1,38
Verðtr.hlutfall 13,04%
Flökt 1 ár 12,46%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni III í gegnum VERÐBRÉFAVEF ÍV eða með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. 

Mögulegt er að fjárfesta reglubundið í sjóðnum með því að gerast áskrifandi.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.