ÍV Eignasafn III

Síðast uppfært: 14.11.2019

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem leita eftir dreifingu á milli eignaflokka og áherslu á erlendar fjárfestingar. Sjóðurinn hentar fjárfestum sem eru að fjárfesta til langs tíma.

Markmið og fjárfestingarstefna

Meirihluti fjárfestinga sjóðsins er ávallt í erlendum eignum. Sjóðurinn ávaxtar fjármuni með fjárfestingu í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta eða öllu leyti í sjóðum sem reknir eru af ÍV sjóðum hf.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)

Eignasamsetning

Stærstu eignir

Fjárfestingarheimildir (samandregnar)

Erlend fjárfesting 60%-100%  Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-60% 39%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-60% 25%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-50% 0%
     
Innlend fjárfesting 0%-40% Eign
Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir 0%-40% 22%
Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir 0%-20% 8%
Innlán eða lausafjársjóðir 0%-40% 0%
     
Lágmarksfjárfesting í skuldabréfum 20% 70%

Stærstu útgefendur

Verðbreyting tímabila Frá áramótum 3 mán 6 mán 12 mán
ÍV Eignasafn III 17,05% 5,31% 7,31% 10,55%
Verðbreyting ára
ÍV Eignasafn III

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.) 217
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson
Stofnár 2016
Umsýsluþóknun á ári 1%
Rekstraraðili ÍV sjóðir hf.
Vörsluaðili Íslensk verðbréf hf.

Viðskipti

Lágmarkskaup 5.000
Þóknun við kaup 0,5%
Þóknun við sölu 0%
Afgreiðslutími 10:00 til 14:00
Uppgjörstími 3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleikar

Tölfræðilegar upplýsingar

Gengi sjóðs 14.11.2019 11.6622
12 mán staðalfrávik 7,86%

Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?

Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni III með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Eignasafni III.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt. 

Fyrirvari

ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.